Bonus powitalny 100% do 2250 PLN
Otrzymać

Warunki korzystania

Istotna informacja

Warunkiem koniecznym do korzystania z tej witryny jest przeczytanie i zaakceptowanie poniższych warunków, które są napisane poniżej. Korzystanie z naszych usług, takich jak recenzje, przewodniki i linki partnerskie do stron z zakładami sportowymi, będzie oznaczać, że przeczytałeś i zaakceptowałeś Warunki użytkowania zawarte w tym dokumencie. Wszystkie usługi oferowane przez naszą stronę internetową, w tym jej zawartość, mogą być tworzone lub prezentowane przez stronę internetową osoby trzeciej iw takich przypadkach podlegałyby one własnym Warunkom.

Użytkownik może w każdej chwili wybrać i zmienić hasło dostępu do zarządzania swoim kontem, w przypadku wpisu i rejestracji oraz konieczności skorzystania z którejkolwiek z naszych usług. Zakladybukmacherskie.tv nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przekazania hasła osobom trzecim.
Wszystkie recenzje i artykuły przeprowadzane za pośrednictwem tej witryny podlegają procesowi potwierdzenia i weryfikacji.

 

Nieautoryzowane użycie

W stosownych przypadkach nie możesz wykorzystywać żadnych opublikowanych przez nas treści, zmodyfikowanych lub niezmodyfikowanych, na stronie internetowej ani w żadnych innych mediach jako formy redystrybucji.

 

Nieruchomość

Nie możesz zadeklarować własności intelektualnej ani wyłącznej żadnej z naszych usług i treści, zmodyfikowanych lub niezmodyfikowanych. Wszystkie elementy na tej stronie są własnością naszej własności lub naszych podmiotów stowarzyszonych. O ile nie określono inaczej, nasze treści są dostarczane bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej. W żadnym wypadku firma ta nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wtórne lub inne straty wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z naszych usług.

 

Prywatność

Witryna zakladybukmacherskie.tv gwarantuje, że przesyłane dane osobowe mają niezbędne zabezpieczenia. Dane wprowadzone przez użytkownika lub w przypadku konieczności zatwierdzenia zamówień nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba że ich ujawnienie wynika z nakazu sądowego lub wymogów prawa.

Subskrypcja promocyjnych biuletynów e-mail jest dobrowolna i może zostać wybrana w momencie tworzenia konta.

Zakladybukmacherskie.tv zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszych warunków bez uprzedniego powiadomienia.